top of page

VÅR VÄRDEGRUND

Vi tar ansvar för hästen och människan

* Jag är snäll mot hästarna och ser till att hästarna får rätt

   skötsel

* Jag tar ansvar för att lära mig om hästen och stallet

* Jag är trygg med att säga ifrån om något är fel

* Jag vet att säkerhet kring hästen är viktig och jag följer

  FRK:s säkerhetsregler

HÄR finns även Svenska Ridsportsförbundets Code of Conduct pdf-form och länk till deras sida.

FRK:s värdegrund utgår från allas lika värde.

Den hjälper oss att skapa trivsel och trygghet, hjälper oss att arbeta tillsammans och finns självklart också för våra hästars bästa. Utifrån ledorden ansvar, respekt och engagemang, arbetar vi för en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Värderingar

Ledstjärnor

Vi respekterar hästen och människan

provrida_häst_vi_med_häst.jpg

* Jag vet att alla människor är olika och jag respekterar

   allas lika värde

* Jag hälsar på alla så att de känner sig välkomna

* Jag utgår ifrån att alla människor vill väl

* Jag behandlar alla hästar med respekt

Vi engagerar oss i varandra och i vår klubb

* Jag engagerar mig utifrån egen förutsättning och förmåga

* Jag uppmuntrar och stöttar andra i alla lägen

* Jag vet att allt blir bättre om vi gör det tillsammans

* Jag sprider glädje

bottom of page