top of page
Priser

Priser ridskolan 2024

När du går på Frillesås Ridskola måste du vara medlem i FRK, och medlemsavgiften faktureras i samband med vårterminens ridlektioner. Om du börjar på höstterminen kommer avgiften läggas på den fakturan, och den gäller under ett kalenderår. I samband med medlemsavgiften får du även en försäkring via Svenska Ridsportförbundet hos Folksam som är viktig att ha om olyckan är framme när du har med hästarna att göra på anläggningen, till- och ifrån tävling eller träning och även när du rider hemma. 

Medlemsavgift

Junior (t o m 18år):                380,-

Senior (över 18år):                  430,-

Ridlektioner

Junior  - 45min:                        220,- 

Junior  - 60min:                        230,- 

Senior - 45min:                         230,- 

Senior - 60min:                         250,- 

 

Knattekvart

Man köper biljett i cafét som finns i klubbstugan, och betalning sker via swish till ridskolans swishnr (inte FRK) som finns uppskrivet i cafét, ridskolestallet och i ridhuset. Det kostar 50:- för 15 min. Lördagar kl 12:30 och 12:45.

 

Voltige

160,- / lektion

Handikapp

160,- / lektion 

Sjukdom, annan frånvaro och igenridning

Sjukdom/frånvaro

 • Kan eleven inte komma på sin lektion pga sjukdom eller annan frånvaro ska detta meddelas senast 12:00 samma dag till Inger på tfn. nr 070-517 84 18.

 • Har eleven inte kommit 10 minuter innan lektionens början kan hästen överlämnas till annan ryttare.

 • Annan person kan sättas in istället för ordinarie elev vid enstaka tillfälle om personen är på samma utbildningsnivå eller högre.

 

Igenridning

 • Igenridning i lämplig grupp som ridläraren rekommenderar får ske för missad lektion som avbokats i tid. Om man ej meddelat och bara uteblivit är man tyvärr ej berättigad till igenridning. Max 3 igenridningar per termin. 

 • All igenridning sker i mån av plats och under pågående termin. Det går alltså inte att ta med sig "gamla" lektioner från tidigare termin/terminer, utan dessa måste ridas igen under samma termin. 

 • Kalas/fest eller liknande räknas inte som godkänd frånvaro och kan inte ridas igen.

Sjukdom och frånvaro

Viktigt att veta när du börjar på ridskolan

Följande regler gäller för ridning på ridskolan på FRK:

 • Medlemskap i FRK är obligatoriskt (ingår på fakturan med ridskoleavgiften).

 • Anmälan för ridning är bindande och ridavgiften skall betalas i förskott, senast det datum som står angivet på fakturan (kommer via mail). Se även nedan under Betalning och uppsägning.

 • Om eleven önskar sluta rida skall detta meddelas skriftligen, se under Betalning och uppsägning.

 • OBS! Om eleven uteblir 3 gånger i rad utan att ha avbokat lektionen stryks eleven och debiteras för 5 lektioner.

 • Viktigt att vara i stallet 20 min innan lektionen startar för att slippa stressa, det känner hästen på sig... Titta på den vita tavlan i ridskolestallet vid ankomst, det kan ha uppkommit något som man kan behöva veta om just sin häst för dagen.

 • Meddela om eleven har eventuella sjukdomar/allergier som är av vikt för ridläraren att veta och var mediciner förvaras.

 • Om eleven flyttar eller byter mobilnr, glöm ej att meddela ny adress och ev. nytt telefonnummer (till målsman).

 • All ridning ska ske med godkänd hjälm och vi rekommenderar även säkerhetsväst. Dessa finns att låna på ridskolan, men vid längre fortsatt ridning rekommenderar vi att skaffa egen hjälm och väst. Kängor, alternativt stövlar, med klack. Från grupp 2 bör kängor kombineras med shortchaps för stadigare skänkel. Långt hår skall vara uppsatt i tofs/fläta. För övrigt gäller ändamålsenlig klädsel.

 • Nybörjarlektioner har halva lektionen med teori och halva med ridning.

 • Ridläraren avgör i vilken nivå på grupp eleven bör rida i. Teorilektioner läggs in under terminen enligt plan.

 • Ridläraren bestämmer vilka hästar som som skall gå lektion samt vilken häst som passar respektive elev.

 • Före och efter ridning skall hästen skötas om, utrustning och ryktsaker skall läggas tillbaka på sina angivna platser. Sadel och träns hängs tillbaka på sin plats i sadelkammaren. Glöm inte skölja av bettet noggrant innan det hängs upp igen!

 • Upp- och avsittning samt justering av stigläder ingår i lektionstiden.

 • Ridskolan ansvarar ej för kvarglömda saker.

Viktig info till elev
Betalning & uppsägning

Betalning och uppsägning av ridskoleplats

Avgifter:

 • Medlemsavgiften betalas 1 gång per år. Denna återfinns vanligtvis på vårterminens faktura, men även på höstterminens om man börjar som ny medlem då. Medlemsavgiften gäller under ett kalenderår.

 • Vid terminsstart faktureras eleven för hela terminen, men man kan välja att betala in halva beloppet inom 10 dagar, och därefter göra en slutbetalning när halva terminen har gått. Se mer detaljerat nedan gällande tider. Om man väljer att dela upp fakturabetalningen skall medlemsavgiften alltid betalas in i sin helhet i den första betalningen tillsammans med första avbetalningen på ridskoleavgiften.

 

Terminstider:

Terminstiderna kan variera något beroende på hur veckorna ligger för gällande år, men oftast är det enligt nedan:

Vårterminen:

Vecka 2 -- 25 (Lektioner måndag, tisdag och torsdag)

Vecka 2 -- 24 (Lektioner fredag och lördag)

Full betalning skall vara klubben tillhanda senast v. 13

Höstterminen - börjar alltid samma vecka som skolorna startar:

Vecka 33/34 -- 51 (Lektioner måndag, tisdag, torsdag, fredag och lördag)

Full betalning skall vara klubben tillhanda senast v. 42

Varje termin är uppdelad på 2 omgångar. Omgång 1 är vid terminsstart och omgång 2 är när halva terminen gått, och det är det som kallas brytpunkt nedan.

Uppsägning av plats:

 • Anmälan är alltid bindande och är löpande, man måste alltså aktivt säga upp sin plats. Avslut av en plats sker alltid i samband med en brytpunkt (se nedan).

 • Om man vill säga upp sin ridskoleplats måste detta ske minst 4 veckor innan terminsstart eller brytpunkt. Säger man upp under sin plats innan dessa veckor så behåller man sin plats tills dess brytpunkten, eller terminen, slutar.

 • Vårterminen sägs upp senast söndag v. 49 för omgång 1och söndag v. 9 för omgång 2.

 • Höstterminen sägs upp senast söndag v. 29 för omgång 1 och söndag v. 38 för omgång 2.

 • Uppsägning sker endast skriftligen denna blankett och mailas sedan till Ridskolan. ller från det datum som mailet har blivit emottaget hos ridskolan. Uppsägning på annat sätt kommer inte godkännas. Om du inte fått en bekräftelse inom en vecka så ber vi dig maila igen för säkerhets skull.

 • OBS! Om man inte sagt upp sin plats i tid, eller uteblir 3 ggr i rad vid terminens början, sägs platsen upp automatiskt och eleven faktureras första delen av respektive  termin (hösttermin 9 ggr och vårtermin 12 ggr).

 

Återbetalning:

Sker endast för andra delen av varje termin om eleven uppfyllt kraven på rätt uppsägningstid, dvs 4 veckor enligt ovan. T ex, även om man säger upp platsen i vecka 5, så har man kvar platsen till v. 13 då nästa brytpunkt är v. 14. Medlemsavgiften återbetalas ej.

 

Vid frågor är ni välkomna att maila kassören.

bottom of page