top of page

Skrev du på Ryttaravtalet 2022?

... och har genomfört avtalet till fullo - då är det dags att ansöka om en startavgift enligt påskrivet avtal. Senast den 31 januari behöver ansökan inkommit till kassor@frk.name. Där skall det stå:

Namn på ryttaren

Vilken tävling / arrangerande klubb

Klass

Tävlingsdatum

Startavgift

Bankkonto som startavgiften skall betalas in till.


Om du är osäker på vad som krävs för att få startavgiften återbetald kommer här en liten snabb genomgång:


Ryttaren förbinder sig:

• Att vid alla tävlingar följa Ridsportförbundets regler enligt gällande tävlingsreglemente och Code of Conduct från Svenska Ridsportförbundet för hästar

• Att uppträda som en god ambassadör för FRK i alla tävlingssammanhang

• Att uppträda sportsligt mot funktionärer och medtävlande.

• Att alltid sätta sin egen, hästens och omgivningens säkerhet främst.

• Att ansvara för sina medhjälpares uppträdande på tävlingsplatsen.

• Att aktivt stötta FRK:s tävlingsverksamhet med ideella insatser genom att själv (eller via ombud) vara funktionär vid klubbens tävlingar vid minst två tillfällen per år på lokal nivå eller högre (hela dagar), och/eller att agera grenledare/lagledare, sitta med i tävlingssektion eller styrelse eller på annat sätt bidra till att utveckla FRK:s tävlingsverksamhet.Selma Östh - Höjerns Isa

83 views0 comments

Comentarios


bottom of page