Hoppa till sidans innehåll

Djurskötsel/regler


 


Här kommer diverse tips och regler som kommer från

veterinärer och

djurskyddsmyndigheten att läggas upp.

Code of Conduct
1. Inom all hästsport är omsorgen och omvårdnaden av hästen av

yttersta vikt.
2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav

från uppfödare, tränare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer,

media och funktionärer.
3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid att hantering av

hästens väl som vid all veterinär behandling.
4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet

för hästen måste uppfyllas.
5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste

fungera tillfredsställande. Detta gäller även under transport av hästen.
6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade

kunskaper om hästhållning och träning.
7. För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och

kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning

och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser

olämpliga får inte användas.
9. Svenska Ridsportförbundet skall på lämpligt sätt kontrollera att

medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom

ridsporten beträffande hästen hälsa och välfärd måste följas inte bara

 under nationella och internationella tävlingar utan också under träning.

Tävlingsregler och bestämmelser måste granskas för att säkerställa

hästens välbefinnande.

Hästar med dödlig gen får inte användas i avel
Djurskyddsmyndigheten anser att det inte är acceptabelt att avla på djur

 som har gener som kan medföra att avkomman dör vid födseln eller

strax därefter. Hästar som bär anlag för OLWS eller GBED får därför

inte användas i svensk avel.

Inga hästar bakom taggtråd efter 2009
Hästars beteende gör att de löper högre risk att skada sig på taggtråd

 än andra djur. Från 2010 blir det därför förbjudet att hålla hästar bakom

taggtråd.

Hästars flyktbenägenhet och snabbhet gör dem mer benägna att skada

sig

på taggtråd än t.ex nötkreatur. Detta visade sig när

Djurskyddsmyndigheten genomförde en undersökning för att belysa

vilka risker som finns med olika typer av stängsel.

Merparten av Sverige hästägare avstår redan idag från att använda

 taggtråd. Trots detta förekommer det att hästar skadar sig på

taggtrådsstängsel. Djurskyddsmyndigheten vill komma tillrätta med

problemet och ändrar därför i sina föreskrifter. Resultat är att det blir

förbjudet att hålla hästar bakom taggtrådstängsel.

Befintliga stängsel som innehåller taggtråd får användas till häst fram

till 31 december 2009. Därefter får inga hästar finnas bakom taggtråden.

 
PDF-filer med Djurskötsel och regler anknytning
Djurskötsel och regler 2005-11-29
Brandskydd i stallet.
Ansökan om uppfördning m.m.
Arvodesräkning banveterinär
Beskrivning klimatanläggning
Djurskyddsbestämmelser
Faktaunderlag för banveterinärer
Förprövning av stall
Tävlingsintyg
Veterinär vid tävlingar

 
Uppdaterad: 20 FEB 2009 01:24 Skribent: Emma Persson

 *****************

Vårt Swish-nr:

123 427 59 21

Swisha enkelt genom att scanna in QR-koden från appen:

QR-kod Swish FRK

*****************

 

 

*****************

 

Våra sponsorer:

 

 vastradjur

  

Logo Maria Åkerberg

 

  

Konsum_frillesas1

 

 

XLNT reklam.jpg

 Frillesås Lantmän

 

Borjestingsryd

 

  

Lindar'n i Åsa 

  

  

 

Postadress:
Frillesås Rid o KK - Ridsport
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Besöksadress:
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Kontakt:
Tel: 0
E-post: This is a mailto link

Se all info