Hoppa till sidans innehåll

FRK`s Drogpolicy


(Följande policy finns även i denna PDF)

 

Bakgrund

Vår förening är en ideell verksamhet och vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. I vår förening är en stor del av verksamheten riktad till barn och ungdomar. För oss är det viktigt att barn och ungdomar utvecklas på ett positivt sätt i sitt gemensamma intresse för hästar och ridsport utan inblandning av droger. Vuxnas och ledares förhållningssätt och gentemot mot våra barn och unga är viktig i denna utveckling. Genom denna policy och handlingsplan vill vi tydliggöra föreningens ståndpunkt i frågor som rör droger, vi fokuserar främst på alkohol och tobak men tar även ställning emot läkemedel, narkotika och doping.  Drogpolicyn berör alla medlemmar i föreningen med särskilt fokus på barn och ungdomar.

 

Syftet med att föreningens drogpolicy är att bidra och förstärka budskapet om att droger inte ska eller får användas av barn och unga. Föreningens verksamhet är i många fall en stor del av barn och ungdomars fritid och således en viktig del i deras vardag. 

Lagstiftning

Åldersgränsen för att köpa tobak eller folköl och dricka alkohol på restaurang är 18 år. Åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget är 20 år. All hantering och bruk av narkotika är förbjuden.

 

Forskning inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping, tobak) visar att tillgängligheten till alkohol och droger är av största betydelse för konsumtionen. Andra faktorer som har betydelse för ungdomars exponering och bruk av tobak och alkohol är föräldrars attityder och bjudvanor till sina ungdomar samt vuxnas, äldre syskons och kompisars langning.

 

I Frillesås rid och körklubb tar vi avstånd från droger. Vi vill aktivt verka för att barn och unga får en trygg och utvecklande fritid, - fri från droger, hos oss.

Våra mål

-  att genom förebyggande arbete motverka bruk och missbruk av alkohol och narkotika i samband med föreningens verksamhet

-  att föreningen verkar för en alkohol-, drog- och tobaksfri verksamhet och framstår som förebilder för såväl medlemmar som omgivning.

Det är inte tillåtet att komma påverkad till anläggningen, att där bruka alkohol, narkotika eller tobak, eller att uppträda påverkad i föreningens kläder.

Åtgärder vid bruk och missbruk

Styrelsen ger sitt fulla stöd till denna policy och handlingsplan och ansvarar för att den efterlevs:

 

-          Vid misstanke om minderåriga som brukar alkohol och/eller tobak på anläggningen och/ eller i anslutning till föreningsverksamhet ska ansvarig ledare i första hand informera om att bruk av alkohol och tobak inte överensstämmer med föreningens policy samt kontakta minderårigs vårdnadshavare.

-         Rökning är förbjuden på anläggningen.

-         Om vuxen medlem kommer till anläggningen alkohol- eller drogpåverkad skall närmaste ledare se till vederbörande avlägsnar sig från anläggningen.  

-          Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig föräldrar, ledare eller barn/ungdomar i samband med verksamhet för barn och ungdomar t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Drogpolicyn tas upp årligen som punkt på ordinarie årsmöte och revideras vid behov.

Förankring

Det är viktigt att föreningens medlemmar känner till att det finns en policy mot droger och vad den innebär. För att göra policyn känd kommer vi genomföra följande informationsinsatser:

-          Information och diskussion med deltagare på föreningens årsmöte

-          Informera alla föreningens ledare om policyn

-          Sprida information till medlemmar via hemsidan, policyn kommer finnas tillgänglig på hemsidan

-          Informera ridskolans elever via de skriftliga utskick som regelbundet går ut

 

 

Har du frågor kring policyn?

-          kontakta föreningens styrelse

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:45 Skribent: Tobias Andersson

Postadress:
Frillesås Rid o KK - Ridsport
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Besöksadress:
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Kontakt:
Tel: 0
E-post: This is a mailto link

Se all info