Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

2017-02-12 22:02
  • Uppdaterad: 2017-02-18 20:09

                     

 

 

 Kallelse till årsmöte i Frillesås Rid & Körklubb 2017

 

Som medlem i Frillesås Rid & Körklubb kallas du härmed till ordinarie årsmöte 2016.

Tid & Plats för mötet: Söndagen den 19 februari kl 15.00  i klubbstugan.

Alla föreningens medlemmar har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, rösträtt har

medlem som fyllt 15 år.

Inkomna motioner och av styrelsen hänskjutna ärenden finns tillgängliga senast den 13

februari 2017 på Frillesås Rid & Körklubbs hemsida med adress: www.frk.name

 

Förslag till föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fastställande av föredragningslista

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Föredragning av ev. sektioners verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

12. Val av styrelseordförande på 1 år

13. Val av tre ledamöter på 2 år

14. Val av tre suppleanter på 1 år

15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

16. Val av 1 revisor  samt 1 revisorsuppleant

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen samt val av valberedning

18. Val av ombud för föreningen där föreningen har rätt representera med ombud

19. Fastställande av medlemsavgift och övriga årsavgifter

20. Behandling av i stadgeenlig tid till styrelsen inkomna motioner

21. Behandling av styrelsen aviserade hänskjutna ärenden

22. Mötets avslutande

Välkommen önskar styrelsen!

Valberedningens förslag på Styrelsesammansättning 2017

Verksamhetsberättelse FRK 2016

Verksamhetsplan FRK 2017

Skribent: Eva Börjesson
Epost: Adressen Gömd

 *****************

Vårt Swish-nr:

123 427 59 21

Swisha enkelt genom att scanna in QR-koden från appen:

QR-kod Swish FRK

*****************

 

  

*****************

 

Våra sponsorer:

 

 vastradjur

 

 

Logo Maria Åkerberg

 

 

Konsum_frillesas1

 

Frillesås Lantmän

 

 

Borjestingsryd

  

 

Lindar'n i Åsa

 

 Stallbackens gård

 

Sponsor

Har ni bilder/berättelser att dela med er av från tävlingar eller andra händelser på klubben så får ni gärna maila detta tillThis is a mailto link så kan vi lägga upp detta här på hemsidan!

 

 

Postadress:
Frillesås Rid o KK - Ridsport
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Besöksadress:
Frillesås Ridhusväg 38
43962 Frillesås

Kontakt:
Tel: 0340-653426
E-post: This is a mailto link

Se all info